Proje Kurulum & Yönetim Hizmetleri

Proje Kurulum & Yönetim Hizmetleri
Proje Kurulum & Yönetim Hizmetleri 2018-04-11T18:36:40+00:00
Document

Proje Kurulum & Yönetim Hizmetleri

Çözüm ortaklarımızın ihtiyaç duyduğu projenin doğru şekilde organize edilmesi, kaynakların planlanması, planlanan hedef ve amaçlarına ulaşıp bitirilmesi, sürekli ihtiyaçların ve tedarik süreçlerinin yönetilmesi disiplinidir. Projeler belirli özgün hedef ve sürelerde özel amaçlara ulaşmak için planlanmakta, genellikle faydalı bir değişim, gelişim ya da katma değer sağlamak için uygulanmaktadır. Projelerin başarılı olması, onları kalıcı, sürekli tekrarlanan, hizmet ve servis amaçlı her zamanki işletme operasyonlarından farklı yapar. Çözüm sağladığımız iş ortaklarımızın zorlu başarı hedeflerine ulaşmak, projelerin ancak etkin yöntemlerle yönetilmesine ve uygulanabilmesine bağlıdır.
by OKUR tüm müşterilerinin tüm projelerinin iş süreçlerini planlar, uygulanması ve kontrol hizmetlerini sağlar, organizasyon yapılarını tasarlar, geliştirir, takip eder, raporlar ve hayata geçirir.
by OKUR müşterilerine, geçmişte kazanmış olduğu tecrübelerini yeni teknolojiler ile birleştirerek, uçtan uca BT Projeleri hazırlayarak sunmakta ve hayata geçirmektedir. Yapısal Kablolama, Data Center kurulumu ve altyapı hizmetleri, Disaster Recovery, donanım (Server, Storage, Autoloader, Network, Firewall) ve yazılım (Microsoft ürünleri, VmWare ve Sanallaştırma teknolojileri) çözümleri, renovasyon, taşınma ve yer değiştirme, güvenlik, dış kaynak hizmet projeleri ve envanter yönetimi ile uçtan uca entegre çözümler sunmaktadır.
Marka bağımsız garanti kapsamı dışındaki ticari ürünlere de servis hizmetlerini projelendirerek sunabilmektedir. Bu sebeple, geniş yelpazedeki teknik uzman kadromuz, HP ve Microsoft sertifikalı mühendislerimiz ile müşterilerimizin tüm BT projelerinde ihtiyaçları olan insan kaynağı ve servis desteği sağlayarak aşağıdaki alanlarda anahtar teslim projeler üretebilmekteyiz.

Projelerimizin başarıyla yönetilmesi için izlediğimiz ana adımlar;

Kapsam yönetimi
Kısaca Proje gereksinmelerinin toplanması, kapsamın tanımlanması, aşama ve görevlerin listesinin oluşturulması ve denetlenmesi süreçlerini içermektedir.
Zaman yönetimi
Görevleri tanımlanması, uygun şekilde sıralanması, gerekli kaynak tahminlerinin yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, bunların bir zaman çizelgesi üzerinde doğru şekilde denetlenmesi aşamalarıdır.
Maliyet yönetimi
Görevler için maliyet tahminlerinin yapılarak proje bütçesinin denetlenmesidir.
İnsan kaynakları yönetimi
Proje insan kaynakları planı çerçevesinde doğru ve uygun insan kaynağının yönlendirilmesi ve yönetilmesidir.
Risk yönetimi
Proje risk planının yapılması, risklerin belirlenmesi, niteliksel ve niceliksel risk çözümlenmesinin yapılması, risk tepkilerinin planlanması ve bunların gözetlenerek denetlenmesi.
Değişiklik yönetimi
Gerekli durumlarda proje süresince oluşabilecek değişiklerin belirlenmesi, planlanması, uygulanması ve denetlenmesi süreçlerinin yönetimidir.
İletişim yönetimi
Projenin paydaşlarını belirlenmesi ve iletişim planının yapılması, paydaşlarda görev alan personelin bilgilendirilmesi ve beklentilerinin yönetilmesi, performans ölçümü ve raporlanması hizmetlerini içermektedir.
Tedarik yönetimi
Proje kapsamında ihtiyaç duyulan her türlü donanım, yazılım ve istihdam edilecek personelin tedarik süreçlerinin en etkin ve verimli şekilde yönetilmesidir.
Entegrasyon yönetimi
Proje sözleşmesinin ve yönetim planının hazırlanması, oluşacak süreçlerin izlenmesi, denetlenmesi, proje aşamalarının birbirleri arasında bağlantıları ve geçişlerinin takibi ve son olarak da doğru ve başarıyla sonuca ulaştırılmasıdır.
Kalite yönetimi
Projenin kalite planının yapılması, bu plana uygun olarak yönetilmesi ve denetlenmesidir.

E-Bülten.

En yeni teknoloji ve ürünlerden haberlerdar olmak istiyorsanız
aşağıdaki alana e-posta adresinizi yazın.E-bültene kaydolun.
  • Konak / İzmir
  • +90 850 811 35 34
  • info@byokur.com